Aktivní účast

Pokyny ke psaní abstrakt pro přednášející a autory posterů:

Vážení účastníci,

 • Vaši přihlášku k aktivní účasti, prosím, vyplňte do formuláře níže.
 • Organizační a programový výbor konference si vyhrazuje právo na výběr příspěvků vhodných k publikaci a formy sdělení (přednáška, poster)
 • Pokud přihlašujete sympozium, uveďte jeho název a gestora
 • Termín odeslání abstrakt je do 30. srpna 2019
 • Text v rozsahu nejvýše 1 strany (Word, typ písma Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5) v jazyce českém, slovenském nebo anglickém
 • struktura textu je následující:
  • Název sdělení velkými písmeny česky (slovensky)
  • Jména a příjméní všech autorů bez titulů
  • Pracoviště všech autorů - úřední název, bez zkratek
  • Text členěný obvyklým způsobem:
   • Úvod
   • Hlavní část sdělení
   • Závěr
 • Text má mít maximálně 300 slov
 • Nepřikládejte obrazové ani grafické přílohy, může být vložena nejvýše 1 tabulka
 • Uveďte kontaktní adresu prvního autora včetně plného jména a příjmení, titulů, telefon, fax, e-mail
 • 1 Aktuální: Abstrakt sdělení
 • 2 Vlastní text
 • 3 Kontaktní adresa prvního autora
 • 4 Dokončení
Přihlašuji