Platební a Storno podmínky

REGISTRAČNÍ POPLATKY

V případě registrace do 30. 9. 2019 - POZOR! Znovu prodlouženo

  • Člen České a Slovenské psychoterapeutické společnosti 1.950,- CZK
  • Účastník nečlen 2.500,- CZK
  • Student 1.000,-CZK

V případě registrace do 31. 10. 2019

  • Člen psychoterapeutické společnosti 2.450,- CZK
  • Účastník nečlen 2.900,- CZK
  • Student 1.300,-CZK

V případě registrace od 1. 11. 2019

  • Člen psychoterapeutické společnosti 3.000,- CZK
  • Účastník nečlen 3.500,- CZK
  • Student 1.800,-CZK

Vstupenka na společenský večer 490,- CZK

 

REGISTRAČNÍ POPLATEK ZAHRNUJE:
- vstup na odborný program
- vstup na doprovodnou výstavu
- konferenční materiály
- certifikát o účasti
- DPH (část 15%, část 21%)

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Registrační poplatek je nutné uhradit v plné výši před začátkem konference, a to bankovním převodem. Poté Vám bude vystaven daňový doklad.

Pro hromadné platby a vystavení faktury kontaktujte nejprve: sanderova@amepra.cz


Bankovním převodem na účet:

společnosti Amepra, s.r.o. vedený u ČSOB

Číslo účtu: 219332819/0300
Název účtu: AMEPRA
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 1316
Detaily platby: Vaše jméno/FIRMA/CPK (CPK slouží jako zkratka pro Česko-slovenskou psychoterapeutickou konferenci, prosíme o její uvádění kvůli správnému přiřazení platby!)

 

Pro platby ze zahraničí:

IBAN: CZ26 0300 0000 0002 1933 2819

BIC/SWIFT: CEKOCZPP

 

 

ZRUŠENÍ ÚČASTI A STORNO PODMÍNKY

Registrace je závazná. Registrační poplatek bude vrácen s 60% snížením na pokrytí administrativních nákladů a předběžných objednávek, ale pouze v případě, že písemné zrušení účasti bude prokazatelně doručeno nejpozději do 1. 11. 2019. Po tomto datu není možné uplatňovat žádné nároky na vrácení registračního poplatku, resp. účastník je povinen uhradit registrační poplatek v plné výši.