Důležité termíny

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMACE

 

31. srpna 2019 Přihlášky k aktivní účasti - prodlouženo
- přednášky, bloky přednášek, workshopy, diskusní setkání

Přihláška k aktivní účasti není zároveň přihláškou k účasti a ubytování

 

31. srpna 2019 Přihlášky k aktivní účasti - prodlouženo
- postery

 

30. srpna 2019 Řádný termín pro zaslání přihlášky k účasti
- záložka REGISTRACE

 

30. srpna 2019 Termín pro zaslání ABSTRAKT přihlášených sympozií, workshopů, posterů
- záložka Aktivní účast - Abstrakta nedoručená do uvedeného termínu nebudou otištěna

 

POZOR! Termín přihlášek k aktivní účasti prodloužen do 31. srpna 2019! Předběžný program, poplatky, informace o ubytování plánujeme rozeslat na konci září 2019.

 

Valná hromada ČPtS
Valná hromada České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP se bude konat Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 od 19 hodin v kongresovém sále. Hojná účast je důležitá a je vítána.