Úvod

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na 32. Česko-slovenskou psychoterapeutickou konferenci. Tématem konference je Kompetence a osoba psychoterapeuta. Toto téma může být důležité pro nás všechny. Je důležité pro náš profesionální růst, ale i pro hledání společné komunikace mezi sebou, s klienty i se společností.

Svět i společnost mají tendenci se rozdělovat. Podobně rozděleně funguje naše psychoterapeutická obec. Není to pro nás ani naše klienty dobré. Snižuje to kredit před úřady i společností. Je důležité hledat témata, která nám pomohou společně hledat a tvořit. Téma kompetencí o osoby psychoterapeuta může takovým tématem být.

Téma navazuje na vývoj v Evropě i ve světě, kde se v poslední době vynořila potřeba stanovit kompetence psychoterapeuta při provádění psychoterapie. Jak se dívat na kompetence psychoterapeuta může být různé z pohledu různých psychoterapeutických směrů. Můžeme společně uvažovat o tom, co nás spojuje a v čem vidíme svět odlišně, ne nutně nepřátelsky.

Zveme vás jako jedince, terapeutické modality i instituty na společné setkání. Rádi bychom, aby konference byla platformou pro společné diskuze, místem, kde se můžeme lidsky potkat.

 

Ján Praško
Předseda psychoterapeutické společnosti

 

POZOR! RÁDI BYCHOM INFORMOVALI ZÁJEMCE O PŘIHLÁŠKU K AKTIVNÍ ÚČASTI:

TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY BYL ZNOVU PRODLOUŽEN, A TO DO 31. 8. 2019